Refleksja na dziś

Wtorek 25 marca 2014

Czytania » Wszystko jest możliwe

Jakże się to stanie… Odwieczne pytanie. Stawiamy je za każdym razem, gdy stajemy w obliczu tajemnicy Bożego działania. Gdy uczestniczymy w czymś po ludzku niemożliwym. Tymczasem Bóg nigdy nie daje pełnej odpowiedzi. Zdaje nas na zaufanie słowom proroctwa i znakom. Jak Achaza – Panna pocznie… Jak Maryję – oto również krewna Twoja, Elżbieta…

Achazowi słowo proroctwa zostało dane jakby wbrew jego woli. Nie chciał przecież prosić o znak. Znak Elżbiety został dany Maryi być może dlatego, że nie wyrażała sprzeciwu. W postawionym pytaniu była i zgoda, i ciekawość. Zgadzam się, ale powiedz, co mnie czeka. W anielskim wyjaśnieniu jedno tylko było pewne. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.” Człowiekowi wiary to wystarczy.

Modlitwa

Panie, Jezu Chryste, Jednorodzony Synu Boga, w niepojętej miłości przyjąłeś mieszkanie pod sercem Najświętszej Maryi Panny. Przyjmij zaproszenie do naszych serc i daj nam tę łaskę, byśmy po wszystkie czasy czystym sercem Ciebie przyjmowali i byśmy godni byli udziału w Twoich obietnicach. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski


 

Zwiastowanie Pańskie

Przeczytaj komentarze | 1 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama