Refleksja na dziś

Niedziela 9 stycznia 2022

Czytania » Znak przynależności

Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem» (por. Łk 3,6)

Chrzest Jezusa w Jordanie to moment zwrotny w Jego życiu, który inauguruje Jego mesjańską misję. Od tej chwili staje się On osobą publiczną. Przez fakt rytualnego obmycia, które jest zewnętrznym znakiem nawrócenia, Pan solidaryzuje się z całym rodzajem ludzkim i włącza się w grono grzeszników, choć sama jest bez grzechu. A zarazem przyjmuje na siebie grzechy ludzi, których pragnie włączyć w swoje dzieło zbawcze.

Chrzest jest znakiem przynależności, który określa tożsamość ucznia Jezusa, włączając go do rodziny dzieci Bożych, czyli Kościoła. Wspólnoty, którą łączy jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. W Bożym planie zbawienia mamy więc różne epoki: chrzest wodą (Epoka Obietnicy), chrzest Duchem (Epoka Wypełnienia) i chrzest ogniem (Ostateczne Dopełnienie). Warto więc zatrzymać się dziś nad swoim chrztem i miejscem w misji Kościoła, jaką posiadamy. I podziękować Bogu za ten znak szczególnej przynależności do Niego.

Papież Franciszek, Gaudete et exultate, 15

Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu (por. Ga 5, 22-23).

Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego Hymn "Tyś jest mój Syn" - 1050-lecie Chrztu Polski/ muzyka: Robert Janson, słowa: Iwona Waksmundzka

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama