Refleksja na dziś

Poniedziałek 10 stycznia 2022

Czytania » Otwarci na Boga

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.(Mk 1,15).

Początek działalności Jezusa wiążę się z zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć. Ta inauguracja, która nastąpiła po chrzcie w Jordanie, jest związana z wypełnieniem misji zleconej Synowi przez Ojca. Ukazuje też fundament życia chrześcijańskiego. To klucz dla zrozumienia całego przesłania Ewangelii. „Królestwo Boże” to sam potężny Bóg, całkowicie suwerenny w stworzeniu, w objawieniu i w zamyśle dotyczącym historii zbawienia. Bóg jest Panem bliskim człowiekowi, skierowanym ku niemu. Ta bliskość objawia się przez słowa i czyny Jezusa. W ten sposób jest On nie tylko głosicielem radosnej nowiny, ale sam staje się Dobrą Nowiną.

Naszą odpowiedzią na Jezusowe głoszenie jest postawa nawrócenia i wiary w Ewangelię. Panowanie Boga stawia bowiem radykalne wymagania, które mają doprowadzić człowieka do radykalnych decyzji. Nawrócenie i wiara są ze sobą organicznie powiązane: nawrócenie ma swój cel w wierze, a wiara znajduje swój początek w nawróceniu. Co więcej, Jezus przychodzi do grzeszników, ale impulsem początkowym do nawrócenia nie są grzechy, ale Ewangelia królestwa Bożego. Dopóki jednak zwyciężają we mnie własne koncepcje bycia i życia przed Bogiem, oznacza to, że ciągle potrzebuję nawrócenia.

Papież Franciszek, Gaudete et exultate, 17

Czasami życie stawia przed nami większe wyzwania i poprzez nie Pan zachęca nas do nowych nawróceń, które pozwalają, aby Jego łaska lepiej przejawiała się w naszym życiu „aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości” (Hbr 12,10).

Nędzarz i madame Andrzej Lampert – Wciąż pytasz czemu / utwór z filmu „Nędzarz i madame”

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama