Refleksja na dziś

Sobota 1 października 2022

Czytania » Uprzywilejowani

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom (Łk 10,21).

Jezus poddał się prowadzeniu i mocy Ducha Bożego nad Jordanem. Owocem tego napełnienia jest radość, szczęście oraz uwielbienie Boga. Radość Jezusa prowadzi do uwielbienia Ojca, Pana nieba i wyraża wdzięczność za Boże Objawienie ludziom prostym, odrzuconym i poniżanym.

Tajemnice królestwa, które objawia Bóg, stanowią ratunek i pomoc. Dzięki temu w sercu człowieka rodzi się nadzieja, zaufanie i przemiana życia w kierunku podobania się miłującemu Bogu.

Drogą zbawienia jest wiara, sama wiedza o Bogu nie wystarczy. Wiara prowadzi do mądrości Bożej, która tworzy „nową kulturę” o postawach takich jak sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.

Myśl papieża Franciszka

Często ludzie skarżą się, że nie mają czasu na modlitwę. Jednak, gdyby byli tak uczciwi jak św. Teresa [od Dz. Jezus], to raczej by powiedzieli: pozwoliliśmy na to, że cały czas i również nasz umysł zajęty jest wszystkim, oprócz Boga: rozrywkami, telewizją, internetem, grami… Nawet swoje problemy osobiste, rodzinne, zawodowe rozważamy w oderwaniu od Boga. Nawet one nas do Niego nie zbliżają, chociaż mogłyby to uczynić (Kazanie, 14.11.2012).

Lednica2000 Oddaję siebie - Siewcy Lednicy - Lednica 2021

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama