Cytat dnia

Niedziela 5 Września 2010 r.

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?

Poniedziałek 6 Września 2010 r.

Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? życie ocalić czy zniszczyć?

Wtorek 7 Września 2010 r.

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Środa 8 Września 2010 r.

Emanuel, to znaczy „Bóg z nami”.

Czwartek 9 Września 2010 r.

„Wiedza” wbija w pychę, miłość zaś buduje.

Piątek 10 Września 2010 r.

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.

Sobota 11 Września 2010 r.

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg