Cytat dnia

Niedziela 12 Września 2010 r.

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.

Poniedziałek 13 Września 2010 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Wtorek 14 Września 2010 r.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Środa 15 Września 2010 r.

Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.

Czwartek 16 Września 2010 r.

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje.

Piątek 17 Września 2010 r.

Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.

Sobota 18 Września 2010 r.

Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg