Cytat dnia

Niedziela 3 Października 2010 r.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.

Poniedziałek 4 Października 2010 r.

Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

Wtorek 5 Października 2010 r.

Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego.

Środa 6 Października 2010 r.

Całemu światu głoście Ewangelię.

Czwartek 7 Października 2010 r.

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa

Piątek 8 Października 2010 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Sobota 9 Października 2010 r.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg