Cytat dnia

Niedziela 29 Sierpnia 2010 r.

Z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.

Poniedziałek 30 Sierpnia 2010 r.

Aby się wiara wasza opierała nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Wtorek 31 Sierpnia 2010 r.

Myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych.

Środa 1 Września 2010 r.

Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg.

Czwartek 2 Września 2010 r.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.

Piątek 3 Września 2010 r.

Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni zamiary serc.

Sobota 4 Września 2010 r.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg