Cytat dnia

Niedziela 5 Lutego 2012 r.

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.

Poniedziałek 6 Lutego 2012 r.

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Wtorek 7 Lutego 2012 r.

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.

Środa 8 Lutego 2012 r.

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.

Czwartek 9 Lutego 2012 r.

Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.

Piątek 10 Lutego 2012 r.

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Sobota 11 Lutego 2012 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg