Cytat dnia

Niedziela 29 Stycznia 2012 r.

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne.

Poniedziałek 30 Stycznia 2012 r.

Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo.

Wtorek 31 Stycznia 2012 r.

Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.

Środa 1 Lutego 2012 r.

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich.

Czwartek 2 Lutego 2012 r.

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Piątek 3 Lutego 2012 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Sobota 4 Lutego 2012 r.

Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg