Cytat dnia

Niedziela 19 Lutego 2012 r.

Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym, ocali go Pan w dniu nieszczęścia.

Poniedziałek 20 Lutego 2012 r.

Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem.

Wtorek 21 Lutego 2012 r.

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa.

Środa 22 Lutego 2012 r.

Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!

Czwartek 23 Lutego 2012 r.

Cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie ?

Piątek 24 Lutego 2012 r.

Pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią.

Sobota 25 Lutego 2012 r.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg