Cytat dnia

Niedziela 8 Maja 2016 r.

A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. (Łk 24,51)

Poniedziałek 9 Maja 2016 r.

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (Rz 8,35a)

Wtorek 10 Maja 2016 r.

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (J 17,3)

Środa 11 Maja 2016 r.

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. (J 17,11b)

Czwartek 12 Maja 2016 r.

I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. (J 17,22)

Piątek 13 Maja 2016 r.

A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za Mną! (J 21,19b)

Sobota 14 Maja 2016 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. (J 15,16)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg