Cytat dnia

Niedziela 5 Czerwca 2016 r.

Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój. (Łk 7,16b)

Poniedziałek 6 Czerwca 2016 r.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. (Mt 5,12a)

Wtorek 7 Czerwca 2016 r.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? (Mt 5,13a)

Środa 8 Czerwca 2016 r.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (Mt 5,17)

Czwartek 9 Czerwca 2016 r.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. (Mt 5,25a)

Piątek 10 Czerwca 2016 r.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. (Ps 27,13)

Sobota 11 Czerwca 2016 r.

Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. (Dz 13,2b)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg