Cytat dnia

Niedziela 22 Maja 2016 r.

Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. (J 16,13a)

Poniedziałek 23 Maja 2016 r.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. (1P 1,6)

Wtorek 24 Maja 2016 r.

Jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. (1P 1,16)

Środa 25 Maja 2016 r.

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. (Mk 10,45)

Czwartek 26 Maja 2016 r.

Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. (1Kor 11,26)

Piątek 27 Maja 2016 r.

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. (1P 4,10)

Sobota 28 Maja 2016 r.

Jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc. (Jud 25b)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg