Cytat dnia

Niedziela 17 Lutego 2019 r.

Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. [1Kor 15,17a]

Poniedziałek 18 Lutego 2019 r.

«Czemu to plemię domaga się znaku? [...] Żaden znak nie będzie dany temu plemieniu» [Mk 8,12]

Wtorek 19 Lutego 2019 r.

Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? [Mk 8,17]

Środa 20 Lutego 2019 r.

Będą istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. [Rdz 8,22]

Czwartek 21 Lutego 2019 r.

To jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy. [Rdz 9,12]

Piątek 22 Lutego 2019 r.

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. [Mt 16,18b]

Sobota 23 Lutego 2019 r.

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. [Hbr 11,1]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg