Cytat dnia

Niedziela 5 Kwietnia 2020 r.

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! [Mt 21,9b]

Poniedziałek 6 Kwietnia 2020 r.

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. [Iz 42,1a]

Wtorek 7 Kwietnia 2020 r.

Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. [Iz 49,4b]

Środa 8 Kwietnia 2020 r.

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. [Iz 50,5]

Czwartek 9 Kwietnia 2020 r.

Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. [Wj 12,11b]

Piątek 10 Kwietnia 2020 r.

Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? [Iz 53,1]

Sobota 11 Kwietnia 2020 r.

Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. [Rz 6,10]

Reklama

Reklama