Cytat dnia

Niedziela 12 Kwietnia 2020 r.

Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia. [Dz 10,39b.40a]

Poniedziałek 13 Kwietnia 2020 r.

Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim [Dz 2,24]

Wtorek 14 Kwietnia 2020 r.

Tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. [Dz 2,36b]

Środa 15 Kwietnia 2020 r.

Co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!» [Dz 3,6b]

Czwartek 16 Kwietnia 2020 r.

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. [Dz 3,15]

Piątek 17 Kwietnia 2020 r.

Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. [Dz 4,12b]

Sobota 18 Kwietnia 2020 r.

Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? [Dz 4,19]

Reklama

Reklama