Cytat dnia

Niedziela 26 Kwietnia 2020 r.

A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. [Łk 24,21a]

Poniedziałek 27 Kwietnia 2020 r.

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. [J 6,29]

Wtorek 28 Kwietnia 2020 r.

Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. [J 6,33]

Środa 29 Kwietnia 2020 r.

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. [Mt 11,30]

Czwartek 30 Kwietnia 2020 r.

Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata. [J 6,51c]

Piątek 1 Maja 2020 r.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. [J 6,56]

Sobota 2 Maja 2020 r.

„Niewiasto, oto syn Twój”. „Oto Matka twoja”. [J 19,26b.27b]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg