Cytat dnia

Niedziela 19 Kwietnia 2020 r.

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. [J 20,22b.23a]

Poniedziałek 20 Kwietnia 2020 r.

Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. [J 3.5b]

Wtorek 21 Kwietnia 2020 r.

Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. [J 3,13]

Środa 22 Kwietnia 2020 r.

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale by świat został przez Niego zbawiony. [J 3,17]

Czwartek 23 Kwietnia 2020 r.

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. [Dz 1,8a]

Piątek 24 Kwietnia 2020 r.

Oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa. [Dz 5,41]

Sobota 25 Kwietnia 2020 r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. [Mk 16,15]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg