Cytat dnia

Niedziela 3 Maja 2020 r.

Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. [J 10,9ab]

Poniedziałek 4 Maja 2020 r.

Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić. [J 10.16ab]

Wtorek 5 Maja 2020 r.

Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. [J 10.25b]

Środa 6 Maja 2020 r.

O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. [J 14,13]

Czwartek 7 Maja 2020 r.

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. [J 13,20b]

Piątek 8 Maja 2020 r.

We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. [Rz 8,37]

Sobota 9 Maja 2020 r.

Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. [Dz 13,47]

Reklama

Reklama