Cytat dnia

Niedziela 11 Lipca 2021 r.

W Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. [Ef 1,4]

Poniedziałek 12 Lipca 2021 r.

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. [Mt 10,34]

Wtorek 13 Lipca 2021 r.

A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo... [Mt 11,23]

Środa 14 Lipca 2021 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. [Mt 11,25]

Czwartek 15 Lipca 2021 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Piątek 16 Lipca 2021 r.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych.[Mt 12,7]

Sobota 17 Lipca 2021 r.

Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie [Mt 8,18]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg