Cytat dnia

Niedziela 25 Czerwca 2023 r.

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą (Jr 20,11)

Poniedziałek 26 Czerwca 2023 r.

Takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą
(Mt 7,2)

Wtorek 27 Czerwca 2023 r.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie (Mt 7,12)

Środa 28 Czerwca 2023 r.

Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce (Mt 7,17)

Czwartek 29 Czerwca 2023 r.

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego (2 Tm 4,18)

Piątek 30 Czerwca 2023 r.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu (Ps 128,1)

Sobota 1 Lipca 2023 r.

Wielbi dusza moja Pana  i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim (Łk 1,46)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg