• army
    29.04.2011 09:29
    Dlaczego wszędzie podkreśla się to człowieka, człowieka.........cała natura będzie zbawiona i różne inne byty, ewangelia ma być głoszona wszelkiemu stworzeniu "cierpiącemu dotąd w bólach rodzenia", Jezus zresztą lubił owce i wątpię żeby dano im tylko moment życia a reszta to niebyt. To z czego się ma składać ta nowa ziemia?, z nowych jakichś stworzeń czy może gleba będzie zbawiona a zając nie?
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg