Refleksja na dziś

Wtorek 19 lipca 2016

Czytania » Sami swoi

Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką (Mt 12, 50).

Rodzina to osoby najbliższe, połączone więzami krwi. A rodzina Jezusa posiada jeszcze jeden dodatkowy wyznacznik – jest nim pełnienie woli Ojca niebieskiego, czyli życie według Bożego planu dla każdego z nas. Z jednej strony to droga wspólna – ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni – z drugiej zaś bardzo indywidualna – osobiste upodabnianie się do Chrystusa.

Jesteśmy zaproszeni do rozpoznania woli Bożej w słowie Bożym na dzisiejszy dzień, w wydarzeniach, spotkanych osobach, w radach ludzi mądrych i uczciwych. Wieczorny rachunek sumienia pozwoli nam spojrzeć na słowa, myśli i pragnienia, które towarzyszyły nam w ciągu całego dnia, pytając: „co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe”. Rozpoznanie i przyjęcie Bożego planu domaga się jego wypełnienia, zgodnie ze wskazaniami św. Pawła: „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”.

Chcę za św. Faustyną budzić w sobie pragnienie, „aby we wszystkim spełnić wolę Bożą, nie pragnę więcej wyzdrowienia niż śmierci, jestem zupełnie zdana na Jego nieskończone miłosierdzie” (Dz.795).

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Autopromocja

Reklama

Reklama

Reklama