Zakończyło się sympozjum biblijne w Lublinie

"Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1)" - Lublin 22 marca 2012

Organizatorem sympozjum był Instytut Nauk Biblijnych KUL oraz Dzieło Biblijne im. Jana Paweł II. Tematyka sympozjum wyszła naprzeciw teologicznej i duszpasterskiej refleksji zaproponowanej Kościołowi w Polsce w ramach realizowanego programu duszpasterskiego. Zgodnie z jego założeniami organizatorzy zaproponowali pogłębienie tematyki Kościoła w jego wymiarze horyzontalnym i omówienie aspektów komunii eklezjalnej, poczynając od jej biblijnych korzeni. Biorąc to wszystko pod uwagę, doroczne wiosenne sympozjum biblijne w KUL odbyło się pod hasłem Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1). Temat ten najlepiej oddaje zamierzenie organizatorów oraz odpowiada tematyce przygotowanych wystąpień. Całodzienna refleksja biblijna, podzielona została na cztery sesje. Po każdej z nich odbywała się dyskusja. Z referatami wystąpili wykładowcy Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz innych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Kraków, Kielce, Opole). Organizatorzy dziękują wszystkim czcigodnym Prelegentom za wyrażenie woli aktywnego włączenia się w tę inicjatywę. Jej owocem – obok omawianej w czasie sympozjum problematyki, spotkania i dyskusji – będzie publikacja książkowa zawierająca teksty wszystkich wystąpień. Istnieje również możliwość włączenia do publikacji innych tekstów, dotyczących tematyki sympozjum, a nie wygłoszonych w czasie jego trwania. W tej sprawie należy kontaktować się z organizatorami.

Szczegółowy plan sympozjum oraz tematy wystąpień znajdują się na stronach internetowych Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz Dzieła Biblijnego, a także w ZAŁĄCZNIKU.

Można również zobaczyć wstępną galerię zdjęć z tego wydarzenia. W najbliższym czasie zostanie ona jeszcze uzupełniona i opisana. Będziemy także sukcesywnie zamieszczać w naszym serwisie najciekawsze materiały z sympozjum.

Specjalnie dla serwisu biblia.wiara.pl wiosenne sympozjum biblijne podsumowuje jego organizator Ks. dr Wojciech Popielewski*:---------------------------
Ks. dr W. Popielewski   Ks. dr W. Popielewski
* ks. dr. Wojciech Popielewski
Doktor nauk teologicznych (teologia biblijna) KUL
Lic. nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie
Asystent w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama