Brat

Brat lub siostra - to ktoś zrodzony z tej samej matki bądź mający tego samego ojca. Określenie to jednak nie zawsze oznacza brata rodzonego.

Krewni, zwłaszcza bliżsi, tego samego rodu to też bracia. Silne poczucie wspólnoty plemiennej w epoce biblijnej kazało wszystkich członków rodu właśnie tak nazywać i traktować. Zauważmy, że i język polski zna określenia rozszerzające. Np. „brat (siostra) stryjeczny, brat cioteczny”. Obecnie o wszystkich mówimy „kuzyni” (słowo pochodzenia francuskiego).

Pamiętając o tym szerszym znaczeniu biblijnego słowa „brat” nie będziemy się dziwić określeniom „bracia (siostry) Jezusa”. W Nowym Testamencie słowo „brat” (także, choć rzadziej, „siostra”) stało się określeniem członków wspólnoty uczniów Jezusa.

Bratem (siostrą) nazywano więc najpierw członków grona Dwunastu oraz innych, którzy Jezusa znali i towarzyszyli Mu w jego wędrówkach po Palestynie. Po Zesłaniu Ducha Świętego krąg ludzi nazywanych „braćmi” rozszerzył się na wszystkich ochrzczonych. Świadectwem tego są liczne teksty Dziejów Apostolskich, także listy Pawła i innych autorów.

Sam Jezus uważał za swoich braci wszystkich, którzy spełniają wolę Ojca.

Otwórz: Dz 1,14nn; 14,2; 15,1nn; Mt 12, 46-50.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg