Sylwetka Wykładowcy

Ks. Prof. dr hab.
Bogusław Nadolski TChr.

Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor  Papieskiego Wydziału Teologicznego (sekcja św. Jana Chrzciciela).

Długoletni kierownik Katedry Teologii Liturgii.

Konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Studia: Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Zagranicznej Polonii Zagranicznej w Poznaniu (1951-1957);
Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Teologiczny (1963-1966) - studia na specjalności liturgika zakończone magisterium i licencjatem w roku 1965.
Doktorat: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny - doktor teologii w zakresie liturgiki - 1967 r.
Habilitacja: Akademia Teologii Katolickiej, Wydział Teologiczny  - doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie liturgiki - 1980 r.
Nominacja profesorska: profesor nauk teologicznych - 1989 r.
Stanowisko: profesor zwyczajny - 1993 r.
 
Dnia 22 lutego 2011 otrzymał nagrodę imienia ks. Idziego Radziszewskiego, decyzją Towarzystwa Naukowego KUL.

Autor wielu książek, podręczników i artykułów - m.in. czterotomowego podręcznika pt. Liturgika (Poznań 1989-1992) oraz monumentalnego Leksykonu liturgii (2006).

Źródło: strona internetowa Ks. Prof. Bogusława Nadolskiego

BIBLIOGRAFIA PRAC

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama