Ziemia Święta dla każdego

Z tym przewodnikiem, nawet siedząc w domu, możesz przeżyć niezwykłą pielgrzymkę.

Wydany nakładem Wrocław­skiej Księgarni Archidie­cezjalnej biblijny przewodnik po Ziemi Świętej „Ziemia Słowa” łączy w sobie walory tradycyjnych przewodników z doskonałym pod­kładem biblijnym.

– W czasie swo­ich studiów rok spędziłem w Ziemi Świętej, jeżdżąc ze zorganizowa­nymi grupami, wyprawami archeologicznymi i historycznymi lub samotnie poznając różne miejsca. Zabierałem ze sobą wiele książek i już wtedy zdałem sobie sprawę, że brakuje w języku polskim ta­kiej księgi, w której przy opisie danego miejsca pojawiałaby się nie tylko wzmianka o wydarzeniu biblijnym, które tu się rozegrało, ale także głębsza interpretacja kon­kretnego fragmentu Pisma Święte­go – mówi ks. prof. Mariusz Rosik, autor przewodnika.

Ziemia Święta dla każdego   Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocławski biblista zwraca uwagę, że zupełnie inaczej można zrozumieć konkretne fragmenty Biblii w połączeniu z charaktery­stycznymi cechami miejsc, w któ­rych odgrywały się opisane sceny.

– Widać to doskonale w Cezarei Filipowej, gdzie Jezus mówi do Pio­tra: „Ty jesteś Piotr, czyli skała”. Gdy tam jesteśmy, z jednej strony wi­dać potężny masyw góry Hermon, a z drugiej – powalone świątynie pogańskie, ołtarze, miejsca kultu. W takiej scenerii Jezus mówi do Piotra „Ty jesteś skała”. Mógł wówczas wskazać górę, a gdy do­dał, że bramy piekieł nie przemogą Kościoła, prawdopodobnie pokazy­wał pozostałości pogańskich świą­tyń – tłumaczy ks. M. Rosik.

Dużym atutem przewodnika jest to, że uwzględnia on najnowsze osiągnięcia historii i archeologii. Znajdziemy tu także zapiski róż­nych pielgrzymów, od św. Heleny, poprzez hiszpańską pątniczkę Egerię, aż po bł. Jana Pawła II i Bene­dykta XVI. Dział „W świecie legend i tradycji” przybliża legendy i cieka­wostki związane z odwiedzanymi miejscami.                         

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama