Papież: Słowo Boże przekracza Biblię

Słowo Boże poprzedza i przekracza Biblię, dlatego w centrum naszej wiary znajduje się nie sama tylko księga, ale dzieje zbawienia, a zwłaszcza Osoba Jezusa – Słowo Boże, które stało się ciałem - przypomniał dziś papież Franciszek

Ojciec Święty przemawiał do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej, których przyjął w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

Nawiązując do tematu obecnej sesji – "Natchnienie i prawda Biblii" – papież zauważył, że dotyczy on nie tylko pojedynczych wiernych, ale całego Kościoła, gdyż życie i posłannictwo Kościoła zasadzają się na Słowie Bożym. Jest ono duszą teologii, a zarazem inspiracją dla całego istnienia chrześcijańskiego – podkreślił papież. Zwrócił uwagę, że właśnie dlatego horyzont Słowa Bożego obejmuje, ale i rozciąga się poza Pismo Święte. Aby móc je właściwie zrozumieć, konieczna jest stała obecność Ducha Świętego, który "przewodzi w prawdzie" – zaznaczył Franciszek.

Papież przypomniał, w ślad za soborową konstytucją dogmatyczną "Dei Verbum", że "istnieje nierozerwalna jedność między Biblią a Tradycją, gdyż obie wywodzą się z tego samego źródła". Wynika z tego, że "egzegeta winien zwracać uwagę na postrzeganie Słowa Bożego, obecnego w tekstach biblijnych, umieszczając je w łonie samej wiary Kościoła" – dodał Franciszek.

Zauważył, że "interpretacja Pisma Świętego nie może być tylko indywidualnym wysiłkiem naukowym, ale musi być zawsze zestawiana, wpisywana i sprawdzana przez tradycję żyjącą w Kościele". "Jest to norma decydująca dla uściślania prawidłowego i wzajemnego związku między egzegezą a Urzędem Nauczycielskim Kościoła" – podkreślił papież.

Papieską Komisję Biblijną pod obecną nazwą powołał do życia Paweł VI w 1971. Wcześniej, od 1902 istniała Papieska Komisja ds. Studiów Biblijnych, utworzona w 1902 przez Leona XIII w celu wspierania i rozwijania badań nad Pismem Świętym oraz czuwania nad poprawnością kolejnych jego wydań. Kolejni papieże zmieniali i uściślali zakres zadań tej Komisji. Wchodzi ona w skład Kongregacji Nauki Wiary, której prefekt – obecnie abp Ludwig Müller – jest z urzędu przewodniczącym Komisji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama