Znawcy Biblii Pierwszego Stopnia

Jest ich 21. Gdy nie studiują Pisma Świętego, są uczniami Szkoły Podstawowej nr 7, która znajduje się na terenie parafii pw. św. Jana w Radomiu.

I właśnie w tym kościele na zakończenie pierwszego roku akademickiego zebrała się uczelniana społeczność, którą - obok studentów - stanowią ich rodziny oraz kadra. Mszy św. przewodniczył bp Adam Odzimek, wieloletni wykładowca Pisma Świętego. Wyraził radość z istnienia tej uczelni oraz podkreślił wagę studiowania Biblii. Pogratulował także moderatorowi Dzieła Biblijnego naszej diecezji ks. Jackowi Kucharskiemu pomysłu stworzenia Biblijnego Uniwersytetu dla Dzieci. Podziękował także proboszczowi ks. Mirosławowi Nowakowi za opiekę duszpasterską nad dziecięcą uczelnią.

Homilię, będącą dyskusją z małymi fachowcami, wygłosił ks. Jacek Kucharski   Archiwum Dzieła Biblijnego Homilię, będącą dyskusją z małymi fachowcami, wygłosił ks. Jacek Kucharski
Uczelnia wystartowała rok temu w październiku i od początku cieszy się opieką i wsparciem dyrektor SP nr 7 Katarzyny Gruszki. Wykłady, obok rektora ks. Kucharskiego, prowadzą katechetka Lidia Szymańska, proboszcz parafii ks. Mirosław Nowak oraz dk. Piotr Gruszka. Uczelnia posiada własną aulę, a nie tak dawno temu znakiem rozpoznawczym studentów stały się akademickie czapki. To w nich studencka brać przybyła na Eucharystię. Na jej zakończenie bp Odzimek wraz z wykładowcami wręczył każdemu studentowi ”Dyplom Znawcy Pisma Św. stopnia I” oraz pamiątkowe obrazki.

Dyplomy razem z bp. Odzimkiem wręczają (od lewej) Katarzyna Gruszka i Lidia Szymańska   Archiwum Dzieła Biblijnego Dyplomy razem z bp. Odzimkiem wręczają (od lewej) Katarzyna Gruszka i Lidia Szymańska

 

– Już rozpoczynamy nabór na kolejny rok studiów i mamy pierwszych chętnych. Nasz program kształcenia obejmuje trzy lata. Wykłady pierwszych dwóch semestrów obejmowały ogóle wiadomości o Piśmie Świętym oraz historię biblijną czasów Starego Testamentu. Na drugim roku nasi studenci będą poznawać Nowy Testament, a potem czasy Kościoła apostolskiego – wyjaśnia ks. Kucharski.

Studenci stanęli też w szkole do egzaminów sesji letniej. – Postawiliśmy 21 szóstek – mówi z radością rektor, a nam udostępnia pytania, na które odpowiadali mali znawcy Biblii.

Spróbujmy naszych sił!

 

Pytania egzaminacyjne: Mali studenci z dumą pokazywali otrzymane dyplomy   Archiwum Dzieła Biblijnego Mali studenci z dumą pokazywali otrzymane dyplomy

 

- Co to jest Pismo Święte?

- Na jakie księgi dzieli się Pismo Święte?

- Ile ksiąg zawiera Nowy i Stary Testament?

- W jakich językach zostało spisane Pismo Święte?

- Na jakich materiałach piśmienniczych spisywano Pismo Święte?

- Wymień starożytne przekłady Pisma Świętego.

- Co to jest Wulgata?

- Który święty dokonał przekładu Biblii z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę?

- Co to jest Septuaginta?

- Od jakiego greckiego wyrazu pochodzi słowo „Septuaginta” i z jakim wydarzeniem wiąże się pochodzenie tego słowa?

- W jakiej księdze występuje opis stworzenia świata?

- Wymień kolejność stwarzania świata (według opisu biblijnego).

- Co to jest grzech pierworodny?

- Na czym polegał upadek pierwszych ludzi?

- Dlaczego Bóg ocalił Noego i jego rodzinę?

- Jak długo trwał biblijny potop?

- Na czym polegało przymierze Boga z Noem?

- Co to jest Dekalog?

- Komu i gdzie Bóg przekazał dziesięć przykazań Bożych?

- Wymień 10 przykazań Bożych.

- Co oznacza imię Mojżesz?

- Jakie zadanie postawił Bóg przed Mojżeszem?

- W jaki sposób ukazał się Bóg Mojżeszowi?

- Jak brzmiało Imię Boga, które Bóg wypowiedział podczas objawienia w krzewie ognistym?

- Jak należy rozumieć słowa: "JESTEM, KTÓRY JESTEM"?

- Wymień plagi egipskie.

- W której z ksiąg Pisma Świętego znajduje się opis wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej?

- Która z plag egipskich skłoniła faraona do wypuszczenia narodu wybranego z niewoli egipskiej?

- Co mieli uczynić Izraelici, aby Bóg nie zesłał na nich plagi niszczycielskiej?

- Co oznacza słowo ”pascha”?

- Wyjaśnij, co oznacza słowo ”rabbuni”?

- Co obiecał Bóg Abrahamowi?

- Dlaczego Abrahama nazywamy ojcem wszystkich wierzących?

- Jakiej ofiary zażądał Bóg od Abrahama?

- Dlaczego Izaaka nazywamy figurą Pana Jezusa?

- Skróty ksiąg biblijnych.

- Alfabet hebrajski.

- Pierwsze zdanie z Biblii w języku hebrajskim i polskim.

- Zwroty grzecznościowe w języku hebrajskim.

- Dary Boga dla Ziemi Świętej.

- Kto był pierwszym królem Izraela?

- Dlaczego Saul nie podobał się Bogu?

- Kto był ojcem Dawida?

- Z czego zasłynął Dawid?

- Ilu synów miał Jesse i którym w kolejności synem był Dawid?

- Czym zajmował się Dawid jako młody chłopiec?

- Czym wsławił się Dawid jako młody chłopak?

- Dlaczego Bóg wybrał Dawida na króla Izraelitów?

- Jakie zdolności posiadał Dawid?

- Co złego w swoim życiu uczynił król Dawid?

- Który z psalmów ułożył Dawid, prosząc Boga o przebaczenie swoich win?

- Jak inaczej nazywamy Księgę Psalmów?

- Ile psalmów znajduje się w Księdze Psalmów?

- Wyrecytuj fragment wybranego psalmu.

- Kim był Salomon?

- Z czego zasłynął Salomon?

- O co poprosił Salomon Boga?

- Opowiedz historię biblijną, która przedstawia mądrość i roztropność króla Salomona.

- Jak wyglądała świątynia, którą zbudował Salomon dla Boga?

- Co cennego dla Izraelitów było przechowywane w świątyni?

- W jakich latach powstała świątynia króla Salomona?

- W jakim miejscu powstała świątynia króla Salomona?

- Wymień znanych Ci proroków.

- Dokąd Bóg posłał proroka Jonasza?

- Jak zareagował Jonasz na plan Boga?

- Co spotkało Jonasza, kiedy przebywał na statku?

- Dlaczego Jonasza nazywamy figurą Jezusa?

- Modlitwa ”Ave Maria”.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama