Przy źródle

W ramach "Wrocławskich Spotkań z Biblią" w siedzibie Civitas Christiana przy ul. Kuźniczej gościł bp Andrzej Siemieniewski.

Spotkanie, poświęcone „Tradycji Kościoła o Biblii”, połączone było z prezentacją jego najnowszej publikacji pt. „Czyste i stałe źródło życia duchowego. Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej”.

Tytuł publikacji inspirowany jest Konstytucją Dogmatyczną o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II, gdzie napisano: „Tak wielka zaś tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego”. (KO21)

Biskup wskazał na fakt, że Pismo św. jest całością, i tak powinno być traktowane. Nie można pochylać się nad Starym Testamentem w oderwaniu od Nowego.

O ile ten pierwszy często zostawia nas z mnóstwem niepokojących pytań, o tyle Nowy Testament nam je wyjaśnia. Prelegent dokonał przy tym ciekawego porównania z powieściami kryminalnymi, w których najczęściej w pierwszym rozdziale dokonuje się zbrodnia, wyjaśniania następnie w dalszej części fabuły.

Inspirujące okazało się wyjaśnienie samego słowa „Testament”, którego mianem opatrujemy obie zasadnicze części Biblii. Oznacza ono wolę jej autora przekazaną do wykonania – co ważne przy dla lektury Pisma św. Bez zrozumienia tego faktu będziemy go czytać jedynie jako lepsze lub gorsze dzieło literackie, nie dochodząc do sedna sprawy.

Prelegent zwrócił również uwagę na zasadnicze różnice, istniejące pomiędzy świętą księgą Islamu a Biblią, co również pomaga zrozumieć istotę Słowa Bożego skierowanego do nas. Otóż w wypadku wyznawców Mahometa Koran jest kulminacją objawienia, czymś co samo w sobie jest istotą rzeczy, u chrześcijan natomiast istotą jest Chrystus i dzieje zbawienia. Pismo św. nam o tym opowiada, prowadząc do prawdy o Jego odkupieńczej misji.

Bp A. Siemieniewski podkreślił – co zostało podjęte w późniejszej dyskusji – iż nie można Pisma św. interpretować w oderwania od magisterium Kościoła opartego na Tradycji, bowiem wszystkie te elementy stanowią integralną całość. Nasz gość przywołał tu, nieco zapomniane, nauczanie Soboru Watykańskiego I, bowiem to jego ojcowie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Chrystusowym Pastor Aeternus napisali „…następcom Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, aby na podstawie Jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali objawienie otrzymane przez Apostołów, czyli depozyt wiary”.

 


Polub nas, a nie przegapisz żadnej naszej informacji:

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama