Zmysły Boga


Oko Opatrzności kojarzy się z Bogiem pilnującym ludzi.


O Jego innej percepcji mówi dzisiejsze czytanie. Apostoł ostrzega chrześcijańskich pracodawców, że krzyczy zatrzymana przez nich zapłata należna zatrudnionym, a wołanie w ten sposób wykorzystywanych dociera do uszu Pana. Na Jego słuch wskazują autorzy biblijni w szczególnych przypadkach. Bóg oznajmia Kainowi, że głos krwi zabitego brata krzyczy z ziemi do Niego. Gdy Izraelici uciskani przez Egipcjan skarżą się na swoją ciężką pracę, ich wołanie wznosi się do Boga. Wówczas, przypominając sobie o obietnicach złożonym patriarchom, postanawia On wyprowadzić ich potomków z niewoli. Pewien Izraelita, który znajduje się w śmiertelnym zagrożeniu, zwraca się do Boga, mocno ufając, że jego skarga będzie wysłuchana: „W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do mojego Boga; usłyszał On mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu”. Psalm 18, z którego pochodzi ten fragment, świadczy o wierze Izraelitów, która często była kształtowana i wyrażana w opozycji do innych wierzeń religijnych. Takich przekonań dowodzą pełne ironii słowa Psalmu 115 o fałszywych bóstwach: „Mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu”. Wyrażony wielokrotnie w Starym Testamencie sąd o religiach pogańskich stanowi okazję dla potwierdzenia własnej wiary – dla podkreślenia tego, co czyni ją radykalnie odmienną od tych innych religii. Bóg Izraela jest Bogiem żywym: daje się poznać jako różny od bóstw pogańskich nie tylko przez to, że czyni wszystko, co chce, że mówi i widzi, ale także przez to, że słyszy i odczuwa. Ta podwójna percepcja – słyszenie i odczuwanie – odnosi się przede wszystkim do dwóch aktów właściwych dla liturgii: zanoszenia próśb i składania uwielbienia. Gdy Noe wychodzi z arki po potopie, zaraz buduje ołtarz dla Pana i składa na nim ofiarę całopalną. Wskazując na jej przyjęcie, autor natchniony pisze, że Pan poczuł miłą woń. Bóg raduje się nami, nie tylko wówczas, gdy ofiarujemy Mu samych siebie, ale także i przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy sprawiedliwi i hojni wobec naszych bliźnich.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama