"Gdy nadszedł w końcu dzień Pięćdziesiątnicy…" (Dz 2,1)

Duch Święty jest inspiratorem i motorem napędowym głoszenia Ewangelii

Każde słowo w tekście biblijnym ma znaczenie. Co znaczy więc, że św. Łukasz akcentuje, iż Apostołowie zebrali się „razem”?

Słowa: „wszyscy razem” znów nawiązują do wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie ogłoszenia Prawa na Synaju. Wtedy cały lud obozował razem i mówił jednogłośnie: „Uczynimy wszystko, co Pan nakazał” (Wj 19,8). O tym należy pamiętać, gdy czytamy opis zesłania Ducha Świętego. Św. Łukasz kładzie nacisk na zebranie się i jedność małej grupy uczniów Jezusa. Ta jedność wspólnoty chrześcijańskiej w chwili Pięćdziesiątnicy odpowiada jedności Izraela u stóp Synaju. Nowy lud Boży rodzi się w klimacie podobnym do tego, jaki był pod Synajem.

Kolejne słowa: „wszyscy razem na tym samym miejscu” odnoszą się do konkretnego miejsca, gdzie rozgrywa się wydarzenie.

Najprawdopodobniej chodzi o Wieczernik, który od czasu Ostatniej Wieczerzy stał się miejscem spotkań uczniów. Wzmianka o domu (Dz 2,2) zdaje się nawiązywać do „sali na górze” (Dz 1,13).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg