Watykan: Biblia a moralność

Moralność wypływająca z Biblii jest przedmiotem obrad Papieskiej Komisji Biblijnej.

Pięciodniowa sesja w Domu św. Marty w Watykanie ma zwieńczyć prace nad dokumentem na ten temat. Weszły one już w fazę końcową. Obecnie nanoszone są ostatnie poprawki.

„Tekst składa się z dwóch części. Pierwsza zatytułowana jest ‘Moralność objawiona, dar Boży i odpowiedź człowieka’. Rozwija ona ścisłe powiązanie pomiędzy darem, czy darami pochodzącymi od Boga oraz właściwym postępowaniem człowieka’ – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Klemens Stock SJ. Sekretarz generalny Komisji dodał „Ukazujemy, wg Biblii, trzy podstawowe dary Boże: stworzenie, przymierze z narodem wybranym oraz ostatni i główny dar, jakim jest przyjście i dzieło Jego Syna w osobie Jezusa z Nazaretu. Następnie staramy się ukazać, jakie konsekwencje wypływają stąd dla odpowiedniego działania człowieka w przyjęciu i szafowaniu tymi darami. W drugiej części próbujemy wskazać kryteria oparte na Biblii do właściwej odpowiedzi na współczesne problemy. Są to kryteria: zgodności z biblijną koncepcją osoby ludzkiej, zgodności z osobą oraz przykładem Jezusa. Wśród innych, bardziej specyficznych kryteriów mówimy o zbieżności, przeciwstawieństwie, wzroście, celu i rozeznaniu” – zaznaczył o. Stock.

Dopracowywany obecnie dokument Papieskiej Komisji Biblijnej zwraca również uwagę, że Bóg jest miłosierny i przebacza upadającym istotom ludzkim. Biblijna moralność nie jest rygorystycznym moralizmem – podkreślił sekretarz generalny Komisji. Rozpoczęte 16 kwietnia w Watykanie obrady potrwają do 20 kwietnia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama