Niemcy: Najstarszy egzemplarz Biblii będzie dostępny w internecie

Najstarszy zachowany egzemplarz całej Biblii będzie opublikowany w internecie. Części tzw. Kodeksu Synajskiego, pochodzącego z IV w., znajdują się obecnie w Lipsku, Londynie, Sankt-Petersburgu i na Synaju. Z inicjatywy British Library są scalane w jeden tekst, który ma być dostępny w internecie w 2009 r.

Biblia ta jest uważana za najstarszą, zawierającą kompletną wersję Nowego Testamentu, z dodatkiem "Listu Barnaby" i "Pasterza" Hermasa, które w pierwszych wiekach chrześcijaństwa niekiedy zaliczano do kanonu Pisma Świętego. Natomiast Stary Testament jest tam zamieszczony w wersji greckiej, zwanej Septuagintą. Stan techniczny stron kodeksu nie pozwala na ich transport, dlatego uczeni postanowili dokonać jego rekonstrukcji wirtualnej.

Codex Sinaiticus powstał najprawdopodobniej między 330 a 350 r. Spisali go na skórze wołowej mnisi z klasztoru św. Katarzyny na Synaju, gdzie też był przechowywany. W połowie XIX w. odkrył go tam niemiecki uczony Konstantin von Tischendorf z Lipska i stopniowo przywoził jego fragmenty do swego rodzinnego miasta.

Kilkadziesiąt stron kodeksu znajduje się w bibliotece uniwersyteckiej w Lipsku - informuje dyrektor placówki Ulrich Schneider. Największa ich część była przechowywana w rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Sankt-Petersburgu, gdzie znalazły się za sprawą Tischendorfa. Obecnie jest ich tam zaledwie pięć, gdyż pozostałe Józef Stalin sprzedał w 1932 w. miastu Londyn, które umieściło je w British Library. Wreszcie 12 stron cały czas jest w posiadaniu mnichów z Synaju, którzy od dawna domagają się zwrotu pozostałych części.

Mimo to w 2005 r. zgodzili się oni wziąć udział w projekcie digitalizacji kodeksu. Jego koszt wynosi ponad milion euro, a uczestniczy w nim grupa specjalistów z Europy, USA i Egiptu, których zadaniem jest opracowanie wszystkich fragmentów księgi. Rezultatem ich prac będzie wirtualna rekonstrukcja kodeksu, opublikowana na portalu internetowym i płycie kompaktowej. Przewiduje się też, że do greckiego tekstu oryginalnego zostaną dołączone przekłady na angielski, niemiecki, hiszpański i nowogrecki. Ma być również wydane faksymile kodeksu w wersji papierowej.

«« | « | 1 | » | »»

Autopromocja