Szkoła Słowa Bożego w internecie

Celem projektu jest udostępnienie w Internecie strony www Szkoły Słowa Bożego skierowanej do polskich seminariów duchownych i młodych z pokolenia JP II. Strona umieszczona na ssb.wsd.opole.pl będzie w przyszłości miała własną domenę [ssb.org.pl].

Nasza propozycja to odpowiedź na dwa ważne wydarzenia zapowiedziane przez Ojca św. Benedykta XVI:

Rok św. Pawła (czerwiec 2008 – czerwiec 2009)

Synod Biskupów Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (październik 2008)

Strona ma charakter formacyjny. Jest próbą realizacji wezwania zawartego w Orędziu Jana Pawła II na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu:
Internet pozwala na ukazanie się miliardów obrazów na milionach ekranów na całym świecie. Czy z tej galaktyki obrazów i dźwięków wyłoni się Oblicze Chrystusa? Czy da się usłyszeć Jego głos? Gdyż tylko wtedy, kiedy będzie widzialne Jego Oblicze i słyszalny Jego głos, świat pozna "dobrą nowinę" naszego zbawienia. To jest celem ewangelizacji i to uczyni Internet prawdziwie ludzką przestrzenią, gdyż, jeżeli nie ma miejsca dla Chrystusa, to nie ma go także dla człowieka. W tym Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu wzywam cały Kościół do odważnego przekroczenia tego nowego progu, aby "wypłynąć na głębię" w sieci, aby teraz, jak w przeszłości, wielkie zaangażowanie Ewangelii i kultury ukazało światu "chwałę Bożą na obliczu Chrystusa”.

Aktualizacja strony będzie miała charakter ciągły – redakcja będzie okresowo (co dwa tygodnie) umieszczać nowe treści – kolejne lekcje Szkoły Słowa.
Będzie to propozycja interaktywna, czyli umożliwiająca osobom korzystającym ze strony „Szkoły Słowa” nie tylko modlitewny telemost, ale multimedialne forum wymiany doświadczeń, świadectw, wiary. Będzie więc swoistego rodzaju miejscem spotkania i dialogu. Prawdziwym owocem Szkoły Słowa winny być jednak „grupy słuchania Słowa” – żywe kręgi młodych ludzi spotykających się na wspólnej lekturze, medytacji i modlitwie Słowem Bożym.
Celem strony jest wprowadzenie w medytacyjną lekturę Pisma Świętego (lectio divina), byśmy mogli „zobaczyć twarz Chrystusa i usłyszeć Jego Dobrą Nowinę o zbawieniu”. W średniowieczu oferowano tzw. Biblia pauperum („Biblię ubogich w obrazach”), a w erze globalizacji potrzebna jest tzw. Biblia multimedium („Biblię w kodzie cyfrowym”).
Wielkim pragnieniem Sługi Bożego Jana Pawła II była nowa ewangelizacja. Wychodząc naprzeciw temu wezwaniu pragniemy, by nasza strona internetowa proponowała jednoczesny przekaz w kilku językach. Wielkim promotorem strony jest znany biblista kard. C.M. Martini (por. list do Biskupa Gliwickiego i Redaktora ks. Jana Kochela).


Praktyka lectio divina zakłada cztery etapy:

Czytaj! W duchowej lekturze wymagana jest atmosfera wyciszenia. Przed lekturą wezwij pomocy Ducha Świętego; wskazany tekst czytaj powoli i spokojnie.
Dodaj! – na zasadzie e-maila – odnalezione przez ciebie teksty paralelne do rozważanego fragmentu Ewangelii.

Rozważ! Po lekturze słowa Bożego rozważ zaproponowane orędzie, które pragnie Ci pomóc w osobistej medytacji. Pytaj: co Bóg chce mi powiedzieć przez dane Słowo?
Dodaj! – na zasadzie e-maila – własne pytania do refleksji dla innych uczestników telemostu biblijnego.

Módl się! Medytacja nad słowem Bożego prowadzi do modlitwy nad Słowem. Wskazane teksty modlitw są tylko zachętą do prywatnej rozmowy z Bogiem.
Dodaj! – na zasadzie e-maila – własną modlitwę zrodzoną ze spotkania z żywym Słowem.

Żyj Słowem! Na zakończenie każdej medytacji w rytmie lectio divina warto podjąć konkretne postanowienie wypływające z osobistej lektury, medytacji i modlitwy.
Dodaj! – na zasadzie e-maila – twój dobry czyn, który zrodził się ze Słowa, zgodnie z zapewnieniem Jezusa: „Moją matką i Moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn” (Łk 8,21; por. Mt 7,24; Jk 1,22).

Ps.
Na zakończenie kolejnych cyklów Szkoły Słowa przewidujemy Konkurs Biblijnych z atrakcyjnymi nagrodami (sponsoring Edycja św. Pawła).

Redaktor Naczelny Strony SSB
Wicerektor
ks. dr hab. Jan Kochel
Alumni WSD z Gliwic i Opola


«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama