Warszawa: Wystawa prac Konkursu na "Iluminację strony Biblii"

Konkurs na Iluminację strony Biblii Jana Gutenberga został po raz pierwszy zorganizowany w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w 2005 r., wspólnie z TYPO-Oficyną Firet. Wiktor Krzysztoporski - właściciel wzmiankowanej firmy był pomysłodawcą tego nowatorskiego wydarzenia.

Publiczność została zaproszona do poznania szczególnego piękna, jakie stanowią karty papieru czerpanego z tekstem przekazanym nowoczesną techniką, wydrukowanym ruchomą czcionką Mistrza Jana Gutenberga. Konkurs miał za zadanie wyłonić pracę, która powielona nowoczesnymi technikami stanowiłaby niekonwencjonalną pomoc dla szkół wszystkich stopni.
Konkurs w opinii publiczności i autorów prac okazał się wydarzeniem wartym kontynuacji, dlatego Muzeum Drukarstwa zdecydowało się na zorganizowanie II edycji konkursu i wspólnie z zespołem jurorów opracowało nowe założenia.
Konkurs na „Iluminację strony Biblii” w obecnej jak i poprzedniej edycji miał charakter zamknięty, ale tym razem rozgrywał się w dwóch kategoriach. Graficy otrzymali kartę z poddrukiem wykonanym przez Muzeum, ze wstępem do Psalmów Jana de Turrecrematy, druk Kaspra Straubego z 1475 r.
W pierwszym zadaniu graficy mogli pokazać swoją osobowość twórczą zachowując formułę dawnych iluminacji, a jednocześnie znaleźć nowe rozwiązania w ramach starych konwencji. W drugim zadaniu artyści mogli wydrukować dowolny fragment z Psalmów i zinterpretować go we własny sposób, poszukując nowego, współczesnego spojrzenia na Biblię, nowej, niekonwencjonalnej wypowiedzi artystycznej.
Ponadczasowy sens Psalmów będących komentarzem do Biblii, jest punktem wyjścia do pełnej wypowiedzi artysty, dlatego też wymagał od autorów dojrzałości artystycznej i emocjonalnej. Muzeum otrzymało dziesięć prac w kategorii pierwszej konkursu i sześć w drugiej, są to prace niezwykłe, niektóre na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
Poszukiwaliśmy czegoś nowego, współczesnego, dotykającego tego, o czym mówią Psalmy, szukaliśmy współczesnej odpowiedzi na ich ponadczasowy wymiar. Starodruk łączył, symbolizował i uosabiał tę treść. Nowy druk, nowe, graficzne spojrzenie miało stworzyć naszą, współczesną wizję iluminacji i druku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 9.11.2007 r. w siedzibie Muzeum Drukarstwa. Jury w składzie: przewodniczący: Franciszek Starowieyski - malarz i grafik, członkowie: Michał Hilchen - profesor ASP, Małgorzata Naimska – Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Barbara Rogalska – Kierownik Muzeum Drukarstwa, Wiesław Rosocha - plakacista i projektant książek, Andrzej Tomaszewski - typograf przyznało:

- nagrodę w kategorii pierwszej konkursu pani Hannie Koreckiej, absolwentce wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego w 1976 r.;- nagrodę w drugiej kategorii konkursu również otrzymała pani Hanna Korecka;- nagrodę za pracę obejmującą obie kategorie konkursu panu Piotrowi Młodożeńcowi absolwentowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego
w 1981r.;- wyróżnienie panu Rafałowi Dmochowskiemu, absolwentowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego w 1976 r.;

- wyróżnienie Specjalne za trzy prace nadesłane na konkurs panu Andrzejowi Heidrichowi.

Otwarcie wystawy pokonkursowej, oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbyło się w dniu 7 lutego 2008 r. o godz. 18.00, w siedzibie Muzeum Drukarstwa, ul. Łucka 1/3/5 w Warszawie.

Publiczność warszawska będzie mogła zwiedzać wystawę od 8 lutego br., od wtorku do piątku w godzinach 10-15, w czwartki 10-19.

Wystawa została objęta Patronatem Honorowym przez
Prezydent m.st. Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Patronat medialny: Poligrafika i Wydawca.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama