Papieski list do Katolickiej Federacji Biblijnej

Prawdziwy pokój dać może Afryce tylko Chrystus. Przypomina o tym Papież w liście do uczestników siódmego zgromadzenia plenarnego Katolickiej Federacji Biblijnej.

Powstała w 1968 r. organizacja urządza je co sześć lat. Tym razem odbywa się ono w dniach 24 czerwca – 3 lipca na Czarnym Lądzie, w Dar es Salam, największym mieście Tanzanii. Udział bierze 230 specjalistów od duszpasterstwa biblijnego z ponad 80 krajów. Tytuł spotkania brzmi: „Słowo Boże źródłem pojednania, sprawiedliwości i pokoju”. Nawiązuje on do przygotowywanego obecnie drugiego Synodu Biskupów dla Afryki, który odbędzie się w przyszłym roku (4-25 października 2009 r.) w Rzymie na temat: „Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju”.

W swym przesłaniu Papież przypomina cele zgromadzenia plenarnego Katolickiej Federacji Biblijnej. Są to: wspólne słuchanie Słowa Bożego i odnowienie zaangażowania w służbie Kościoła, powołanego, by głosić Ewangelię pokoju. Ma on nieść rozbitemu światu słowo życia. Wspólnota wierzących może być zaczynem pojednania tylko wówczas, gdy jest posłuszna Duchowi Świętemu i daje świadectwo Dobrej Nowiny – podkreśla Benedykt XVI. Przytacza też słowa Jana Pawła II z encykliki „Ut unum sint”: „Czyż można głosić Ewangelię pojednania, nie dążąc zarazem czynnie do pojednania chrześcijan?”

«« | « | 1 | » | »»