Synod Biskupów zwraca uwagę na poprawność odczytania Biblii

Na poprawność odczytania Biblii zwracali uwagę uczestnicy trzeciej kongregacji generalnej XII Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Uczestniczyło w niej dziś rano 242 ojców synodalnych. Wystąpieniom przysłuchiwał się Benedykt XVI, a obradami kierował arcybiskup Sydney kard. George Pell.

W auli synodalnej głos zabrał m.in. prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kard. Franc Rodé. Wskazał na znaczenie Pisma Świętego dla odnowy wspólnot zakonnych oraz poszczególnych zakonników i zakonnic.

Abp Mark Benedict Coleridge z Canberry w Australii poświęcił swe wystąpienie problemowi odnowy homiletyki i postulował przygotowanie Dyrektorium Generalnego Homiletyki.

Z kolei arcybiskupi Chicago, kard. Francis George zaapelował o zwrócenie większej uwagi na kontekst osobowy, personalny, w którym przepowiadane jest Słowo Boże.

Przewodniczący episkopatu Francji, kard. André Vingt-Trois podkreślił ścisłe powiązanie egzegezy Pisma Świętego z jedną i niepodzielną wiarą Kościoła.

Prymas Węgier i przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy, kard. Peter Ërdo przestrzegł przed samowolną, arbitralną interpretacją Biblii. Jest ona szczególnie niebezpieczna w krajach postkomunistycznych, gdzie mniejszą wagę przywiązuje się do poszukiwania prawdy historycznej. Publikacje sensacyjne mogą doprowadzić do znacznego zamieszania także wśród ludzi wierzących a nawet księży. Największym zagrożeniem nie jest to, że niektórzy nie potrafią określić wiarygodności pism apokryficznych, lecz że wiele osób nie potrafi odróżnić źródeł wiarygodnych od niewiarygodnych do odtworzenia historii Jezusa Chrystusa – uważa prymas Węgier.

W czasie przerwy w obradach Synodu Biskupów Benedykt XVI otrzymał w darze od Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego wielojęzyczną edycję Pisma Świętego. Wydana w tysiącu egzemplarzy Biblia Polyglotta liczy 3200 stron. Umieszczono w niej tekst Starego Testamentu po hebrajsku, grecku, łacinie, angielsku i hiszpańsku, zaś Nowego Testamentu w tych samych językach za wyjątkiem hebrajskiego. Edycję przygotowano specjalnie na Synod. Egzemplarz wręczony Ojcu Świętemu ma białą okładkę, a przygotowane dla ojców synodalnych - czerwoną.

«« | « | 1 | » | »»