Międzynarodowa konferencja biblijna o Słowie Bożym w Lublinie

Międzynarodowa konferencja biblijna o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła rozpocznie się jutro (23.10) w Lublinie. W sympozjum weźmie udział m.in. o. Raniero Cantalamessa OFMCap, wieloletni kaznodzieja Domu Papieskiego.

W Rzymie trwa Synod Biskupów poświęcony Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nawiązując do tego ważnego wydarzenia, organizuje międzynarodowe sympozjum biblijne "Nie samym chlebem żyje człowiek (Pwt 8,3). Słowo Boże w życiu i misji Kościoła". Odbędzie się ono w dniach 23-25 października 2008 w Lublinie.

Otwarcia Dni Biblijnych dokonają w czwartek o godz. 9.00 ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, dziekan Wydziału Teologii, oraz ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych.

Obrady rozpocznie wykład o. Raniero Cantalamessy. Franciszkanin w 1979 roku zrezygnował z pracy profesorskiej na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, żeby całkowicie oddać się przepowiadaniu Słowa Bożego. Na całym świecie prowadzi rekolekcje, dni skupienia i wygłasza konferencje. Od 1980 roku jest Kaznodzieją Domu Papieskiego. W Lublinie o. Raniero wygłosi wykład "Jezus zaczął głosić - Słowo Boże w życiu Chrystusa i w misji Kościoła".

O. Cantalamessa wygłosi także wykład w dniu kolejnym. Po jego referacie dotyczącym lektury duchowej Biblii rozpocznie się w piątek przed południem panel dyskusyjny na temat Słowa Bożego i jego roli w Kościele. W dyskusji wezmą udział ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, kierownik Katedry Filologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW; ks. dr Wojciech Pikor z Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz ks. dr hab.
Zdzisław Pawłowski, wykładowca m.in. Zakładu Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UMK.

Z racji trwającego w Kościele Roku św. Pawła część spośród 21 pozostałych wykładów poświęcona jest właśnie jego postaci i pismom. O "Pawłowym doświadczeniu Chrystusa pod Damaszkiem i jego wpływie na głoszoną ewangelię wolności od żydowskiego Prawa" opowie ks. Waldemar Rakocy (KUL, Lublin). "Miejsce 'krzyża' w przepowiadaniu apostoła Pawła" to temat, który poruszy ks. Ryszard Kempiak SDB (PWT, Wrocław). O teologii słowa na podstawie 1 Listu do Tesaloniczan oraz Listu do Hebrajczyków powiedzą kolejno o. Piotr Gryziec OFMConv (Kraków, WSD) i ks. Tomasz Lewicki (WSD, Płock).

Podczas sympozjum zaprezentowany zostanie najnowszy przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z komentarzem, przygotowany przez zespół biblistów z inicjatywy Towarzystwa św. Pawła.

Ks. Dariusz Kotecki (UMK, Toruń) poruszy temat egzystencjalnego słuchania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana. Z kolei o owocach Słowa Bożego według czwartej Ewangelii opowie Bronisław Kluska (KU, Rużomberok).

Sympozjum zakończy się w sobotę 25 października. W jednym z ostatnich wykładów ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin) podejmie temat roli pism i słów Jezusa w narodzinach wiary paschalnej. Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych zamknie i podsumuje konferencję około godziny 11.00.

- Organizowane sympozjum stawia sobie za cel przeprowadzenie refleksji nad złożoną problematyką obecności Słowa Bożego w historii zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Pogłębiona refleksja nad tekstami biblijnymi prowadzi do lepszego rozumienia obecności Boga poprzez Jego Słowo w życiu człowieka współczesnego - wyjaśnia ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB, były dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Instytut Nauk Biblinych jest jedyną jednostką naukową w Polsce o tak szeroko zakrojonych działaniach dydaktycznych i badawczych. Działalność Instytutu obejmuje wszystkie wydziały Uniwersytetu, gdzie prowadzone są wykłady wprowadzające w zagadnienia studium Pisma św. W ramach badań naukowych nad Starym i Nowym Testamentem pracownicy naukowi Instytutu przygotowują nową serię komentarzy do poszczególnych ksiąg biblijnych zatytułowaną "Nowy Komentarz Biblijny". W przygotowaniu jest również biblijny słownik hebrajsko-polski.

Z inicjatywy pracowników Instytutu powstało niedawno w polskich diecezjach "Dzieło Biblijne", osobne stowarzyszenie, którego zadaniem jest propagowanie kultury i wiedzy biblijnej na płaszczyźnie działalności pastoralnej Kościoła.

«« | « | 1 | » | »»