Synod Biskupów: prezentacja orędzia końcowego

Uczestnicy XII zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów zatwierdzili tekst orędzia końcowego, który następnie zaprezentowano dziennikarzom. Jako powiedział Radiu Watykańskiemu ks. prof. Waldemar Chrostowski, ekspert na Synodzie, orędzie ma charakter bardzo uroczysty, choć „mówi o sprawach zwyczajnych”. Dzieli się na cztery części.

„Orędzie ukazuje Pismo Święte jako głos Boga skierowany do nas; jako obraz i wizerunek, który znalazł swoje szczególne odbicie w Jezusie Chrystusie – powiedział ks. Chrostowski. - Ukazuje Kościół jako dom Pisma Świętego. Natomiast czwartym obrazem są ulice, które stanowią punkt oparcia dla misji, upowszechniania i poznawania Pisma Świętego w świecie. Wszystko to jest proste: głos, obraz, dom, ulice. Ale właśnie zebranie tych wszystkich symboli w jedno i wskazanie, że Pismo Święte ma zawsze coś do powiedzenia współczesnemu człowiekowi każdego pokolenia – podawanie tej prostej prawdy jest bardzo ważne”.

Piątkowe popołudnie jest natomiast przeznaczone na prezentację i zatwierdzenie ostatecznej listy Propositiones. Stanowić ona będzie dla Ojca Świętego punkt odniesienia przy opracowywaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama