Akademia w namiocie Słowa - Studium Biblijne

Pismo Święte będzie można teraz studiować przez radio i Internet. Powstające u nas studium radiowo-internetowe to niepowtarzalna okazja dla wszystkich, by słowo Boże bardziej poznali, umiłowali i nim żyli.

Chodzę do kościoła, nawet częściej niż raz w tygodniu, modlę się, przystępuję do sakramentów. Czegoś mi jednak brakuje. Mam wrażenie, że stoję w miejscu i nie rozwijam się, muszę na nowo znaleźć dla siebie miejsce w Kościele – zwierza się pan Krzysztof z Tarnowa. Z myślą o wszystkich osobach, chcących pogłębić swą wiarę, a także pragnących lepiej poznać Boże słowo powstaje Radiowo-Internetowe Studium Biblijne. To pierwsza tego typu inicjatywa w naszej diecezji i jedna z nielicznych w Polsce. Jej organizatorem jest diecezja tarnowska oraz tarnowski odział Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. – Trzy lata temu, przy parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, zorganizowaliśmy studium biblijne, a widząc zainteresowanie tą formą przekazu wiedzy na temat Biblii, postanowiliśmy pójść krok dalej i tak zrodził się pomysł studium radiowo-internetowego – wyjaśnia ks. dr Piotr Łabuda, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, pomysłodawca radiowego studium. Sądeckie spotkania nie są wyjątkiem, podobne odbywają się m.in. w Dębicy, Tarnowie, Mielcu, Bochni. Prowadzą je bibliści – wykładowcy Wydziału Teologicznego tarnowskiej sekcji PAT. Spotkania gromadzą wiele osób chcących pogłębić swą wiedzę na temat Pisma Świętego. – To okazja do postawienia pytań, a tym samym rozwiania wątpliwości i poszerzenia wiedzy – podkreśla Anna Bałut z Tarnowa.

Biblijne spotkania w eterze
Mimo chęci nie każdy może przyjść na wykłady o Biblii. Odległość, praca czy choroba często stoją na przeszkodzie. – Na nas, jako biblistach, spoczywa obowiązek przybliżenia Pisma Śwętego na wszelkie możliwe sposoby – zauważa ks. prof. Michał Bednarz, wykładowca nauk biblijnych. – Powstające studium daje szansę tym, którzy nie wychodzą z domu, a słuchają na przykład radia czy mają dostęp do Internetu – dodaje. Od 1 marca do końca czerwca, przez 17 kolejnych niedziel, w diecezjalnym radiu RDN Małopolska emitowane będą wykłady o Biblii. W pierwszym semestrze ze słuchaczami w eterze spotykać się będą ks. prof. Michał Bednarz i ks. dr Piotr Łabuda. Po przerwie wakacyjnej studium wznowi swą działalność. Zakończy się w czerwcu 2010 roku. Wykłady, w wersji tekstowej i plikach audio, będą też dostępne na stronach internetowych diecezji tarnowskiej (www.diecezja.tarnow.pl), radia RDN Małopolska (www.rdn.pl), tarnowskiego „Gościa Niedzielnego” (www. tgn.diecezja.tarnow.pl) i wydawnictwa „Biblos” (www.biblos.pl). Osoby, które zapiszą się na studium, otrzymają materiały z poszczególnych wykładów, a na koniec pamiątkowy dyplom jego ukończenia. Zapisując się na studium, należy podać imię i nazwisko, swoją parafię oraz adres do korespondencji.

Biskup zaprasza
Studium adresowane jest do wszystkich. – Jest otwarte na każdego, kto ma potrzebę i ochotę lepiej poznać swoją wiarę, bo przecież wiara nasza rodzi się z Pisma Świętego – podkreśla ks. Łabuda. Do udziału w studium zachęca wiernych bp Wiktor Skworc. 15 lutego we wszystkich kościołach diecezji został odczytany komunikat naszego pasterza. „W trwającym Roku św. Pawła jesteśmy szczególnie wezwani, by pójść śladami Apostoła Narodów i pochylić się nad Pismem Świętym” – przypomina biskup. Szczególne zaproszenie kieruje do osób zaangażowanych w ruchy i stowarzyszenia: „Zachęcam członków parafialnych rad duszpasterskich, parafialnych oddziałów Caritas, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., młodych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Światło–Życie, lektorów, młodzież żeńską z DSM i wolontariuszy oraz całe rodziny do skorzystania z tej możliwości poznania Pisma Świętego”.

Ziemia Święta dla żaka
Każdą audycję rozpocznie fragment Pisma Świętego. W pierwszym bloku ks. prof. Michał Bednarz przybliży geografię i archeologię biblijną. W drugiej części ks. P. Łabuda omówi wybrane zagadnienia z wprowadzenia do Pisma Świętego, czyli np. co to znaczy, że Pismo Święte jest natchnione, skąd wiemy, że Ewangelia św. Łukasza jest autentyczna. – Nie będziemy omawiać księgi po księdze, ale wybrane zagadnienia z zakresu Starego Testamentu, Ewangelii, Listów Apostolskich – tłumaczy biblista. Podczas audycji będzie też czas na dysputę między biblistą a zaproszonym gościem.
Radiowe spotkania biblijne zakończy konkurs, w którym będzie można wygrać publikacje Biblosu. – Pytanie koresponduje z audycją, ale też zmusza do poszukania odpowiedzi w Piśmie Świętym – dodają bibliści. Po zakończeniu audycji przez godzinę słuchacze będą mogli dzwonić do radia i udzielać odpowiedzi. Jest też możliwe wysłanie odpowiedzi drogą elektroniczną: studiumbiblijne@diecezja.tarnow.pl lub listownie na adres Biblos – Studium Biblijne, Plac Katedralny 6, 33-100 Tarnów. Pytania znajdą się również w tarnowskim „Gościu Niedzielnym”. Po trzech semestrach, na zakończenie studium, wśród wszystkich, którzy brali udział w konkursach, odbędzie się losowanie. Zwycięzca zostanie nagrodzony pielgrzymką do Ziemi Świętej.
Studium to propozycja dla tych, którzy są gotowi, by podjąć cotygodniowy trud zatrzymania się i zasłuchania w Słowo Boże. A im bardziej odkryją Biblię, tym bardziej stanie się ona dla nich bliższa, piękniejsza i cenniejsza.


Radiowo-Internetowe Studium Biblijne w RDN Małopolska
(103,6 FM lub 101,2 FM lub 88,3 FM)


Wykłady w każdą niedzielę, od 1 marca do końca czerwca, o godz. 18.30;
powtórki w poniedziałek, po wiadomościach o godz. 10.00 i po 20.00.

RDN Religia
http://radiointernetowe.net:7002;
http://radiointernetowe.net:7002/listen.pls.
poniedziałek godz. 11.30; wtorek godz. 20.00

Zgłoszenia uczestnictwa do studium

 • drogą elektroniczną: studium biblijne@diecezja.tarnow.pl
 • listownie: Biblos – Studium Biblijne, Plac Katedralny 6, 33-100 Tarnów


 • Wykładowcy I semestru

  Ks. prof. Michał Bednarz

  biblista, od 1971 r. wykładowca nauk biblijnych na Wydziale Teologicznym w Tarnowie, kurator Katedry Egzegezy Starego Testamentu PAT w Tarnowie i kierownik Katedry Egzegezy Nowego Testamentu, promotor ponad 100 prac magisterskich, autor licznych publikacji na temat Biblii

  Ks. dr Piotr Łabuda
  biblista, wykładowca egzegezy Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym PAT w Tarnowie od 2005 r., moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, autor wielu książek o tematyce biblijnej.

  «« | « | 1 | » | »»

  Reklama

  Reklama