Prymas Glemp: Poznawanie Ewangelii jest obowiązkiem ochrzczonych

„Poznawanie Ewangelii jest wielkim obowiązkiem wszystkich złączonych z Jezusem przez chrzest”- powiedział 9 czerwca w Niepokalanowie Prymas Polski. Kard. Józef Glemp przewodniczył finałowi XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

W dwudniowych zmaganiach wzięło udział ponad 120 reprezentantów wszystkich polskich diecezji.
Podczas Mszy św. celebrowanej w bazylice Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask kard. Glemp podkreślił, że „naszym obowiązkiem jest poznawanie Słowa, którym jest Jezus -Słowo Wcielone”. Reflektowanie Słowa i studiowanie go Prymas Polski określił mianem wielkiego zadania.

Kard. Glemp zachęcał, byśmy w poznawaniu Słowa i ukochaniu Go naśladowali św. o. Maksymiliana Kolbe, który nie lękał się i swoim życiem pokazał, że Miłość zawarta w Słowie jest silniejsza od złości i nienawiści. Kaznodzieja podziękował młodym za wielki wysiłek i czas poświęcony poznawaniu Ewangelii i udział w Konkursie Biblijnym. W czasie Eucharystii młodzież modliła się szczególnie w intencji młodych Polaków, by pozostali wierni Bogu i Kościołowi.

Po Mszy św. Prymas zasiadł w komisji konkursowej wspólnie z profesorami biblistyki: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczelnie te sprawowały patronaty naukowe nad Konkursem i laureatom oferowały indeksy na wybranych kierunkach studiów.

Po eliminacjach pisemnych, na które składało się 45 pytań testowych 7 uczestników uzyskało nominację do finału ustnego. W ostatniej części biblijnych zmagań młodzi odpowiadali na 3 wybrane, spośród 72, pytania. Najlepszą okazała się Renata Winiarska z diecezji tarnowskiej. Drugie miejsce zajęła Beata Mrzewka z archidiecezji częstochowskiej, a trzecie Marek Czeżyk z diecezji siedleckiej. Oprócz indeksów laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez organizatora Konkursu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Inco Veritas S.A., a także książki i upominki ofiarowane przez Instytut Wydawniczy PAX, Edycję św. Pawła i Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Specjalne wyróżnienia z rąk Prymasa Polski otrzymała katechetka Maria Gąsowska z diecezji łomżyńskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, która od 10 już lat przygotowuje uczniów do Konkursu Biblijnego i s. Brygida Karwowska, której uczennica 6 raz znalazła się w ścisłym finale.

Tradycyjnie już po zmaganiach finałowych kard. Józef Glemp zadał trzy przygotowane przez siebie pytania pozakonkursowe. Pytał np. o to jakie potrawy spożywano w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy czy po co w świątyni obecni byli bankierzy. Z wielkim uznaniem Prymas odniósł się do poprawnych odpowiedzi, których młodzi udzielili.

W dwudniowym finale XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej wzięło udział ponad 120 laureatów reprezentujących wszystkie diecezje.

W tym roku treścią zmagań były Ewangelie synoptyczne. W konkursie w eliminacjach szkolnych udział wzięło prawie 24 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dziełu od początku patronuje Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Uczestnicy finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zostali wyłonieni w dwóch etapach. Pierwszym były „rozgrywki” szkolne, drugim zmagania diecezjalne, ustne i pisemne.

W przyszłym roku tematem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej będą pisma Janowe, a więc Apokalipsa św. Jana i Ewangelia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama