Spotkanie z Jezusem w Tajemnicy Paschalnej. Medytacje biblijno-liturgiczne

wyd. Współczesna Ambona. Kielce 2003


Odkryć Jezusa w Tajemnicy Świąt Paschalnych

Ks. Józef Kudasiewicz jest znanym i cenionym biblistą – nie tylko za precyzję i rzetelność badań naukowych, lecz również za umiejętność przełożenia ogromnej wiedzy na język praktyki duszpasterskiej. A jeśli dodać do tego styl, w jakim dzieli się swą znajomością Biblii – prosty, ubogacony obrazami, a niejednokrotnie cięty w sformułowaniach i przedstawieniu problemu, jakby sięgający czasów proroków – nie dziwi, że zawsze znajduje szerokie grono słuchaczy i czytelników.

Wszystkie te cechy znalazły swe odbicie w książce „Spotkanie z Jezusem w Tajemnicy Paschalnej” jego autorstwa. Książka ta, wydana niedługo przed Paschą roku 2003, przeszła trochę niezauważona. A szkoda, bowiem stanowi cenną pomoc dla wszystkich, którzy chcą nie tylko jeszcze raz Trzy Święte Dni zaliczyć do minionych, lecz głęboko je przeżyć. Jest ona w swym zamyśle, jak pisze autor we wstępie, dedykowana tym wszystkim – duchownym i świeckim - „którym nie wystarczają formuły katechizmowe, ani tzw. wartości chrześcijańskie, ale chcą dojść do Źródła tych formuł i pięknych wartości, którym jest Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan.”

Jaką drogę do przebycia ma ten, kto chce sięgnąć po tę publikację? Ks. Kudasiewicz nie chce tylko informować. Książka ma charakter medytacji biblijnych ściśle powiązanych z liturgiczną celebracją tajemnicy poszczególnych dni Triduum Paschalnego. Jest to więc swego rodzaju pomoc do odkrywania oblicza i tajemnicy Jezusa, począwszy od Mszy Wieczerzy Pańskiej, poprzez Wielki Piątek, po radość Wielkiej Nocy i Niedzieli Zmartwychwstania. Każda z tych „stacji” Liturgii Triduum, przy której ks. Kudasiewicz zaprasza czytelnika do wspólnej medytacji, ubogacona jest wyjaśnieniem tła potrzebnego do zrozumienia słowa Bożego i celebrowanej tajemnicy oraz konkretnymi wnioskami.

Może najlepszą próbką będzie choćby jeden fragment, w którym można odczytać styl autora i konkret treści. W odniesieniu do Niedzieli Zmartwychwstania, z właściwą sobie swadą, ks. Kudasiewicz pisze, jakby zwracając się do liczniej tym razem obecnych w kościołach: „W zbawczej tajemnicy Paschy Jezusa, uczestniczymy przez sakramenty wielkanocne. Tych, którzy nam dzisiaj tylko życzliwie kibicują, zachęcamy do biegu, do zaangażowania w sprawy Jezusa. Za was też umarł Jezus; dla was zmartwychwstał. (…) Dołączcie do tych, którzy biegną.”

H. U. von Balthasar napisał, w kontekście swego dzieła poświęconego teologii Misterium Paschalnego, że Bóg w Chrystusie wpływał na świat w sposób konkretny. To dlatego, by odkryć i doświadczyć Boga, trzeba odkryć Jezusa, a zwłaszcza odkryć Go w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. To jest ta „godzina”, dla której Jezus przyszedł i to jest ta „godzina”, w której odnajdujemy ostateczny sens naszej wiary. Triduum Paschalne jest więc szczególną okazją, by tego odkrycia dokonać – okazją konkretną i niepowtarzalną, jak konkretne i niepowtarzalne jest Boże działanie. Dla wszystkich, którzy tę szansę chcą podjąć, książka ks. Kudasiewicza może stanowić cenną pomoc.


Ks. Paweł Borto

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama