Wokół Biblii

Wydawnictwo „Znak” Kraków 2005 ss. 193, nlb.

Wydana przez „Znak” książka Wokół Biblii. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Ewelina Puczek stanowi zredagowaną wersję rozmów z autorem „Filozofii dramatu”, prowadzonych w latach 1994–1997 przez katowicką dziennikarkę Ewelinę Puczek. Był to comiesięczny cykl poświęcony tematyce religijnej, a później także aktualnym problemom polskiego życia, który cieszył się wielką popularnością. Prezentowana książka jest wyborem ze wspomnianych audycji.

Pytania dziennikarki kierowane do Księdza Profesora są proste, lecz dociekliwe. Dotykają spraw, które nurtują większość ludzi myślących i przeżywających świadomie swój „kłopot z istnieniem”, bez względu na poziom wykształcenia. Niektóre z nich są trudne (np. ofiara Abrahama, los Hioba), lecz całość przenika optymistyczna filozofia ks. Tischnera. Jest on świadom, że każdy człowiek uwikłany jest w problemy natury moralnej i że zmaga się z nimi przez całe życie. Tischner radzi: „Powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest nasze zło. Jeśli nam się to uda, bez większych trudności zrozumiemy (…) pierwsze strony Starego Testamentu – a może i większość naszych problemów”. Ta kwestia, jak się objawia zło i jak je rozpoznawać, snuje się przez wszystkie dialogi. I choć toczą się one głównie wokół Starego Testamentu, zawsze nabierają wymowy współczesnej. Jakże ciepło i żartobliwie tłumaczy ks. Tischner zachowanie Noego po wyjściu z arki!

Przedstawiając filozoficzny i psychologiczny wymiar każdego czynu opisanego w Starym Testamencie (np. psychologia zabójstwa), potrafi je tak zinterpretować, że współczesny człowiek ma wrażenie, jakby to o nim była mowa. Tak odsłonięty zostaje uniwersalny wymiar Biblii. Tischner jest genialnym psychologiem, a jego rozmówczyni nieustannie prowokuje go do takich analiz, dotyczących naszych narodowych przywar, form niewolnictwa, problemów rodzicielskich etc.

Komentując poszczególne wydarzenia i odpowiadając na pytania Eweliny Puczek, autor „Etyki solidarności” uczy rozumienia symbolicznego języka Biblii, uświadamia, że w symbolach biblijnych zawarte są całe dramatyczne dzieje ludzkości, a zarazem uświadamia wielką wartość słowa – kierowanego do drugiego człowieka i tego objawionego, którym mówi do nas Pismo, wciąż odwołując się do nauki i postaci Jana Pawła II.

Z książki promieniuje głębokie przekonanie, „że wszystko, co ukształtowała ręka Boga – jest dobre”. I z taką nadzieją zamykamy ostatnie stronice.

Krystyna Heska-Kwaśniewicz

(za: Gość Niedzielny nr 46/2005)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama