Księgi historyczne Starego Testamentu

Wydawnictwo WAM Kraków 2006 format: 146×202 stron: 192 oprawa: miękka

Przedmiotem obecnego studium, które napisane zostało dla słuchaczy Instytutu Wiedzy Religijnej w Gródku Podolskim, ale równocześnie może być przydatne szerokim kręgom czytelników zainteresowanych problematyką biblijną, są księgi historyczne Starego Testamentu. Podjęty zakres materiału nie obejmuje Pięcioksięgu, który często także zaliczany jest do starotestamentalnych ksiąg historycznych, ale ze względu na swoją specyficzną wagę może stanowić odrębny dział ksiąg Starego Testamentu, które wobec tego dzielimy na cztery działy:

1.Tora czyli Prawo (Pięcioksiąg);
2.Księgi historyczne;
3.Księgi prorockie;
4.Ksiegi mądrościowe (sapiecjalne).

Księgi, którymi będziemy się zajmować opowiedzą nam na dzieje Izraela od ich wejścia do Ziemi Obiecanej pod wodzą Jozuego, następcy Mojżesza, do walk, jakie w drugim wieku przed Chrystusem prowadzone były pod wodzą synów Matatiasza, których nazywamy Machabeuszami od przydomku jednego z braci, Judy, zwanego Machabeuszem. Jest to długa historia i różnymi sposobami opowiadana. Treść i forma poszczególnych ksiąg będzie przedmiotem naszego zainteresowania. To rozważanie jadnak poprzedzimy pewnymi uwagami wprowadzającymi w całość problematyki.

Książka powstała jako skrypt dla studentów. Autor, wybitny biblista, przeprowadza wnikliwą analizę treści i wymowy teologicznej szesnastu ksiąg Starego Testamentu zaliczanych do tzw. ksiąg historycznych. Poznajemy z nich dzieje narodu wybranego od wejścia o Ziemi Obiecanej, poprzez czasy sędziów, panowanie Dawida i Salomona oraz innych królów, niewolę babilońską, do wojen machabejskich toczonych w II w. przed Chrystusem. Książka napisana w przejrzystej, przystępnej formie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg