Ołtarz ofiarny

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! (Łk 22,42) – modlił się Jezus w Ogrójcu tuż przed pojmaniem Go przez żołnierzy wysłanych przez arcykapłana.

Perugino, malując tę scenę, oparł się na Ewangelii według św. Łukasza: „Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił” (Łk 22,43-44).

Zbawiciel klęczy na skale, która zapewne nieprzypadkowo przypomina kształtem ołtarz. Jezus wie, że zbliża się chwila, w której złoży siebie w ofierze. Ta świadomość kontrastuje z beztroską trzech uczniów, których artysta namalował na pierwszym planie. Są to ci sami trzej apostołowie, którzy byli świadkami przemienienia Pańskiego na górze Tabor: od lewej Jan, Piotr i Jakub Większy. Mimo napomnień Zbawiciela, by czuwali, wszyscy zasnęli. Widzimy ich pogrążonych w głębokim śnie.

Zbliża się już chwila pojmania Chrystusa. W tle widzimy nadciągających ze wszystkich stron służących i żołnierzy arcykapłana. Z lewej strony na ich czele idzie Judasz Iskariota w niebieskim płaszczu. Podnosi już w górę rękę z wysuniętym palcem wskazującym. To on wskaże żołdakom, kogo mają aresztować. Za Judaszem podążają nadzorujący go słudzy i zausznicy arcykapłana. Żołnierze z kolei znajdują się z prawej strony. Umieszczenie oprawców ze wszystkich stron stwarza wrażenie osaczenia Jezusa i nieuchronności tego, co za chwilę ma nastąpić. Jezus ma tego pełną świadomość, ale jest spokojny i skupiony na modlitwie. Najwyraźniej przezwyciężył już swą ludzką słabość. Spogląda w kierunku anioła podającego Mu kielich. Lęk i wątpliwości zastąpiła już konsekwentna determinacja.

W tle artysta namalował panoramę Jerozolimy.

Leszek Śliwa

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama