Zachwycający list

III Międzyszkolny Teatralny Konkurs Biblijny „Śladami św. Pawła”

Legnicka Szkoła Podstawowa nr 16 wygrała III edycję biblijnego konkursu teatralnego. – Ich inscenizacja porwała mnie bez reszty – nie krył podziwu dla młodych aktorów ks. dr Sławomir Stasiak, dyrektor Wydziału Katechetycznego legnickiej kurii.

Jednak o wygranej w teatralno- biblijnej rywalizacji musiały zadecydować długie i burzliwe obrady jury. Umiejętności bowiem oraz bogactwo artystycznego wyrazu były we wszystkich 6 startujących grupach na bardzo wysokim poziomie. Na scenie było widać wielkie zaangażowanie i dobrze opanowany warsztat. Jeśli pojawiały się jakieś mankamenty, to we wszystkich grupach, choć w każdej inne. – Jednym brakowało dykcji, innym dobrego podkładu muzycznego. Ale te niedociągnięcia, tak normalne w młodym wieku, nie mogły przesłonić autentycznego zaangażowania dzieci – uważa Lila Matuk, jurorka ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Tego zaangażowania nie mogli sobie odmówić sami aktorzy. Grupa aktorska z Krzeszowa, wyróżniona przez jury, była zadowolona ze swojego występu. – Uważamy, że nie mogło być lepiej jak na pierwszy raz – mówiły dziewczęta. – W tym roku przyjechałyśmy się sprawdzić, w następ nym będziemy walczyć o podium – zapewnia z uśmiechem Leokadia Rozmysł, nauczycielka i katechetka z Krzeszowa. Ostatecznie jurorzy za najlepszą sztukę tegorocznego konkursu uznali wykonanie „Prawdziwości głoszonej przez św. Pawła Ewangelii”. Oceniano nie tylko grę aktorską, ale także scenografię, kostiumy, choreografię, muzykę oraz zgodność scenariusza z treścią Pisma Świętego. O to ostatnie dbał ks. Stasiak, przed którym na wszelki wypadek przez cały czas leżała otwarta Biblia.

– Zachwyciła mn Zachwycający list   Roman Tomczak Małgorzata Gnoińska odbiera z rąk ks. dr. Sławomira Stasiaka nagrodę dla swojego zespołu za najlepszą interpretację biblijnych dziejów św. Pawła ie szczególnie scenka z Listu do Galatów. Długo pozostawałem także pod wrażeniem doskonałego doboru muzyki do tej sceny – komentował podczas obrad jury ks. Stasiak, wykładowca teologii w legnickim WSD. Tymczasem wygrana zespołu z legnickiej Szesnastki zaskoczyła samych zainteresowanych. Małgorzata Gnoińska, katechetka w SP 16, przyznała, że jej grupa nie jest stałym tworem aktorskim. – Zorganizowaliśmy się na miesiąc przed konkursem, przyjmując do zespołu wszystkich chętnych. Za to wybór Listu do Galatów był już świadomy, powzięty razem z inną katechetką, panią Danutą – mówi.
Może dzięki temu, że nikt z Szesnastki nie spodziewał się zwycięstwa, radość z wygranej była tak wielka. Joanna Jaglińska, która w przedstawieniu zagrała św. Pawła, uważa, że rola była trudna, ale jej sprostała. Nieco trudniej było pewnie jej koleżance Iwonie Hajdun, która wcieliła się w postać... Barnaby... – Chłopaków u nas mało, musieliśmy sobie jakoś radzić – śmiały się dziewczęta.
Odbywające się od trzech lat konkursy teatralno-biblijne mają co roku inną myśl przewodnią lub patrona. W tym roku był nim św. Paweł. Do konkursu przystąpiło 6 zespołów: 4 reprezentowały szkoły legnickie (podstawówki nr 1, 6, 16 oraz Zespół Szkół Muzycznych), a 2 przyjechały spoza Legnicy – z Krzeszowa i Rzeszotar. Wszyscy uczestni- cy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. W konkursowym jury zasiadali jeszcze: Antonina Jaz – emerytowana profesor j. polskiego, Jolanta Buczek – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy, ks. Andrzej Tracz z parafii pw. Świętej Trójcy w Legnicy oraz s. Bożena Flisikowska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
Celami konkursu były m.in.: zaprzyjaźnienie się z biblijną postacią św. Pawła, poznawanie Pisma Świętego oraz przybliżenie zasad religijnych i moralnych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama