Eucharystia - prorocy i pisma

Poszukując zapowiedzi Eucharystii w pismach i u proroków, należy przywołać te teksty, w których znajdują się motywy ofiary oraz uczty ofiarnej.

Chcąc dostrzec w Starym Testamencie - a zwłaszcza w interesujących nas księgach Proroków i w Pismach - zapowiedzi Eucharystii, warto przywołać różne określenia, które w tradycji Kościoła zastały do niej odniesione. Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia między innymi następujące: a) Wieczerza Pańska „(por. 1 Kor 11,20), ponieważ chodzi o Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień męki, i zapowiedź uczty godów Baranka  (por. Ap 19,9) w niebieskim Jeruzalem”; b) Łamanie Chleba, „ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu (zob. Mt 14,19; 15,36; Mk 8,6.19), zwłaszcza podczas Ostatniej Wieczerzy (por. Mt 26,26; 1 Kor 11,24). (...) Pierwsi chrześcijanie będą w ten sposób nazywać swoje zgromadzenia eucharystyczne (por. Dz 2, 42.46; 20,7.11)”; c) Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana; d) Najświętsza Ofiara, „ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła”; e) Komunia, „ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało”; d) Msza święta, „ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu” (KKK 1329-1331).

Jak zatem widać w świetle przywołanych określeń, Eucharystia stanowi bogatą rzeczywistość, która obejmuje tajemnicę Najświętszej Ofiary złożonej Bogu Ojcu przez Chrystusa z siebie samego, oraz tajemnicę uczty ofiarnej, na której jej uczestnicy, partycypując we Mszy św. będącej uobecnieniem Chrystusowej ofiary, mogą spożywać zaczerpnięte z tej ofiary Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Poszukując zapowiedzi (typów, prefiguracji) Eucharystii w Pismach i u Proroków należy zasadniczo przywołać te teksty, w których znajdują się motywy ofiary oraz uczty ofiarnej. Z pewnością zapowiedzią Eucharystii są także - oczywiście w pewnych kontekstach - wzmianki o chlebie i winie oraz motyw pokarmu pochodzącego bezpośrednio od Boga.

ks. Grzegorz M. Baran Eucharystia u Proroków i w Pismach

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama