Biblijny wieczór

Znaczenie pór dnia w Nowym Testamencie.

Pory dnia w Nowym Testamencie odgrywają istotną rolę. Wieczór zapowiada koniec dnia, który się „chyli”, jest pewnego rodzaju podsumowaniem tego wszystkiego, co się wydarzyło przez ten dzień.

Wieczór jest czasem modlitwy, rachunku sumienia, refleksji nad swoim życiem, przeszłością i przyszłością. Lecz to właśnie wieczorem miało miejsce kilka niezwykle znamiennych wydarzeń biblijnych.

Wieczorem nastąpiło cudowne rozmnożenie chleba (por. Łk 9,12nn), również wieczorem, w Wielki Czwartek, dokonało się ustanowienie Eucharystii.

Biblijny wieczór jest czasem spotkania, bycia razem przy stole. A stół, posiłek, to miejsce, w którym rodzi się wspólnota, komunia między ludźmi – ale także komunia człowieka z Bogiem.

Nie traćmy tego niezwykle cennego czasu. On jest nam dany, aby poznać siebie, aby poznać także Chrystusa, który przychodzi do nas każdego wieczoru.

I znowu nie chodzi o czas fizyczny, ale o czas bycia razem z Nim, czas wsłuchiwania się w Jego Słowa. On nas zaprasza do wspólnego stołu.

*

Powyższy tekst jest fragmentem książki "Duchowe podróże z ewangelistami". Autor: Piotr Roman Gryziec. Wydawnictwo: Bratni Zew.

Biblijny wieczór

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama